Christiane van den Berg

Supervisie

Een vriendelijke plek op de grens van stad en land

Supervisiebijeenkomsten vinden in principe bij mij thuis plaats. In een vriendelijke en lichte huiskamer aan de rand van Leiden met uitzicht op weilanden en water. En met de mogelijkheid om ook wandelend met elkaar aan het werk te gaan.
Ook online ontmoetingen zijn mogelijk.

Supervisie

Supervisie wordt individueel of in kleine groepen van 2 tot 4 personen gegeven. Een supervisietraject bestaat uit 10 bijeenkomsten met een frequentie van eens in de 2 à 3 weken.

Een individuele supervisiebijeenkomst duurt een uur, een bijeenkomst van twee personen duurt anderhalf uur, van drie personen 2 uur en van vier personen 2,5 uur.

De kosten voor supervisie bedragen € 85,- per persoon per bijeenkomst. Hier komt geen btw bij.

Een eerste oriënterende gesprek, bedoeld om te kijken of wij met elkaar aan het werk willen gaan, is gratis en vrijblijvend..

Praktisch van den berg supervisie

Begeleide intervisie

Intervisiegroepen bestaan doorgaans uit zo’n 5-8 personen die elkaar bijvoorbeeld eens in de 6 á 8 weken ontmoeten op een voor de leden handige plek.

Neem contact met me op als je de mogelijkheid van begeleide intervisie wilt verkennen. De kosten zijn afhankelijk van je vraag en van de groepsgrootte.

Lezingen, trainingen en gastlessen

Hier gaat het om maatwerk. Neem contact met me op om je vraag te verkennen en om te kijken of ik iets voor jou of voor jullie kan betekenen.

Vergoedingen

Supervisie is deskundigheidsbevordering. Vaak zijn werkgevers bereid om supervisie te vergoeden.
Voor PKN- predikanten en kerkelijk werkers in een gemeente is er een aanbod van permanente educatie waar een begeleidingstraject van bijvoorbeeld supervisie of coaching deel van uitmaakt en waar een vergoeding voor is.
Zie voor meer informatie: