Wie ben ik als Supervisor?

Verbonden

 Ich bin, was ich bin, durch andere;                     Ich glaube, was ich glaube, dank anderen.         Und so,                                                             mit jedem Ademzug:                                   Leben aus geselliger Gnade.

Kurt Marti

Verbonden met mensen. Verweven in verhalen. En in die verbondenheid en door die verbondenheid: wortels en vleugels.
De contextuele benadering van de Ivan Boszormenyi-Nagy vormt en voedt mij als houding en als methode in mijn werk als pastor en als supervisor.

Bronnen

Water, weidsheid en ruimte. Magneet die mij lang geleden naar Nederland trok en kernelement van mijn spiritualiteit. Dankbaar zo dicht bij water te mogen wonen en werken. Bezorgd om de kwetsbaarheid van de schepping.
Vieren. Stilte en licht. Tonen, woorden en verhalen die in mij gaan klinken en leven. Met elkaar verbonden als een gemeenschap van verschillenden.
Gevoed door de schoonheid van gedachten van mensen. Slechts een paar voorbeelden noem ik hier. Buber, Moltmann, Steffensky… Als supervisor ben ik enthousiast over de benadering van De Ronde.

Christiane van den Berg OVer mij

Werken

Sinds kort werk ik als universitair docent Beroepsvorming en Spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit. Naast het begeleiden van studenten en beginnende predikanten heb ik de mogelijkheid om op het gebied van beroepsvorming en spiritualiteit ook onderzoek te doen.

Daarvoor werkte ik als justitiepredikante/protestants geestelijk verzorger in de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn en als pastor van de oecumenische Ekklesia in Leiden. Als supervisor werkte ik onder meer binnen de masterspecialisatie Spiritual Care aan de Faculteit Religie en Theologie aan de VU.

Spelen

Een speelse omgang met de Bijbel werkt voor mij als een soort short-cut naar mijn eigen spiritualiteit. Biblioloog, bibliodrama en bibliodans. Werken met verbeelding, met je lijf, met creatieve vormen. Ook als supervisor.

Grenzen

Grenzen gaan bij mij niet vanzelf en zijn daarmee thema in mijn leven. Ik doe en wil soms teveel. Overbelastingen aan mijn ledematen zijn dan het gevolg. Een aantal jaren geleden ben ik een tijdlang burn-out geweest.

Ook het soms moeilijke balanceren tussen afstand en nabijheid als pastor ken ik uit eigen ervaring.

Ik denk dat de ervaring van eigen zoeken als het gaat om grenzen, samen met de reflectie op dit thema en met mijn proefschrift over grensoverschrijding, belangrijke bagage zijn om anderen in hun zoektocht naar een eigen omgang met grenzen te kunnen begeleiden.

Verschillen

Tijdens een sociaal-diaconaal jaar in het zeemanspastoraat in de Rotterdamse haven ontmoette ik zeevarenden uit heel de wereld. Een ontzettend rijke en vormende tijd. Sindsdien zoek ik de diversiteit graag op. Luisteren naar mensen met andere tradities. Zoeken naar verstaan. Soms het uithouden van wrijving. Door de ontmoeting met de ander reflecteren op eigen posities. Leren van de ander. Ook als supervisor