Christiane van den Berg

Supervisie

Rijk en zinvol

Doe je werk dat rijk is en zinvol? Maar dat soms ook wel veel van je vraagt?

Als supervisor en pastoraal supervisor begeleid ik mensen die werken met mensen. Mensen die in complexe contexten telkens opnieuw moeten beslissen wat in deze situatie hier nu goed en wijs handelen is.

Tussen ik en de ander

Mensen die werken in de nabijheid van grenzen en die grensovergangen begeleiden. Mensen die bewegen tussen ik en de ander. Mensen die werken aan de grenzen van het leven, rond hoogte- en dieptepunten. Mensen die werken in de heel diverse marges van de maatschappij. Mensen die zelf grensganger zijn. Vertaler, vertolker, verbinder.

Verbonden én vrij

Rijk en zinvol werk dus. Maar soms ook veeleisend. Hoe beweeg je in dit werk verbonden én vrij? Hoe blijf je zelf gezond? Hoe blijf je in verbinding met je bronnen?

Onderweg

Bij de zoektocht naar je eigen antwoorden is de concrete ervaring steeds het vertrekpunt. En alles doet mee. Je lijf. Je gevoel. Je verlangen. Je verhaal. Je verbeelding… Heel de mens die je bent en de mens waarnaartoe je onderweg bent. 

“Met veel genoegen kijk ik terug op de pastorale supervisie.
Vooral het beeldend werken van Christiane sprak mij aan, waarin er veel aandacht is voor de zintuigen en andere bronnen dan alleen het cognitieve.
Bijbelverhalen gingen zo voor mij op een nieuwe, persoonlijke manier spreken, wat ik als zeer inspirerend heb ervaren voor mijn werk!”
J.

Verbonden Bronnen Verschillen Werken Grenzen Spelen